ВСТУП

      Підготовка Програми розвитку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 «Пролісок» на 2018-2022 роки (далі – Програма) зумовлена процесами модернізації системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу, своєчасним становленням і повноцінним розвитком життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства.

       Нова Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти у закладі дошкільної освіти започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

       Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку життєвої компетентності дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію.

      Програма містить комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення мікрорайону щодо рівня освіти, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Вважаємо, що на сучасному етапі слід приділяти особливу увагу і реалізації оновлених завдань, змісту співпраці педагогів і батьків, створенню умов оптимізації цього процесу. 

    Тому, Програма розвитку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 «Пролісок» визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

      Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості закладу дошкільної освіти, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

Разом із тим актуальними залишаються проблеми інклюзивної освіти, облаштування спеціальних умов навчання та якісного використання інформаційно-освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами.

      Програма розвитку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9  «Пролісок» на 2018-2022 роки покликана суттєво покращити матеріально-технічне забезпечення закладу.

Скачать
Нова Програма розвитку ЗДО №9 на 2018-20
Adobe Acrobat документ 688.6 KB