АНАЛІЗ РОБОТИ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ясел-садка) № 9 „Пролісок”

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Загальні відомості про функціонування днз

Підпорядкованість та потужність

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№9 “Пролісок” здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ №9, затвердженим рішенням 17 сесії Нетішинської міської ради 30.09.2016 р. №17/810. Максимальна потужність закладу складає 176 місць, 10 груп.

Він розташований у типовому приміщенні та знаходиться за адресою: м. Нетішин вул. Лісова, 4.

 

МЕРЕЖА ГРУП ТА РЕЖИМ ЇХ РОБОТИ

МОВА НАВЧАННЯ   - українська

КІЛЬКІСТЬ ГРУП  - 10

          Ранній вік  - 2

         Дошкільний вік - 7

           1 -й клас - 1

РЕЖИМ РОБОТИ ГРУП 

         2 групи – 12 годин

         8 груп – 10,5 годин

КІЛЬКІСТЬ ВИХОВАНЦІВ - 213

КІЛЬКІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ - 25

 Фактичне відвідування  дітьми дошкільного навчального закладу у  2016-2017 н.р. становило  в середньому 54%. Серед дітей віком від 2 до 6 років кращі показники відвідування в групі №7 (середній дошкільний вік). Одними із причин пропусків дітьми днз є неплатіжоспроможність батьків, перебування у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує заклад, безробіття батьків.   

         Згідно обліку дітей визначеної території всі діти  5-річного віку охоплені суспільним дошкільним вихованням.

Пріоритетні напрямки діяльності

Протягом 2016-2017 навчального року колектив дошкільного закладу працював над такими пріоритетними завданнями:

Ø     Розпочати роботу щодо формування здоров’язбережувальної компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання на основі спільних зусиль з батьками вихованців.

Ø     Продовжити роботу патріотичного виховання на засадах української етнопедагогіки, як складової виховання дітей дошкільного віку.

Ø     Завершити роботу щодо формування моральних якостей, духовних цінностей дошкільників як важливі чинники соціалізації особистості.

Аналіз кадрового забезпечення

   Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечували 62 працівники: 25 педагоги, у тому числі: вихователь-методист, вчитель-логопед, 3 музичних керівники, практичний психолог, інструктор з фізичної культури, інструктор з фізкультури, 17 вихователів, 33 особи  обслуговуючого персоналу, 2 сестри медичних старших, 1 сестра медична з дієтичного харчування, 1 сестра медична.

Аналіз кадрового забезпечення за стажем у дошкільному закладі становить: до 3 років – 0 педагогів, до 10 років – 8 педагогів; до 25 років – 14 педагогів та 3 педагоги більше 25-ти років.

Робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів

З метою вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів було проведено різні форми методичної роботи: педради, педагогічні читання, семінари, семінари-практикуми, консультації,  методичні об’єднання.

Виконання плану курсової підготовки

Згідно  перспективного плану забезпечено проходження педагогічними працівниками курсової підготовки. Так, протягом 2016-2017 н.р. шість педагогів підвищили кваліфікацію: при ХОІППО - Берникова Т.Є.,  Лишень Л.І та у РОІППО вихователі Сороченко О.М., Пігольчук І.С., музичний керівник Рудюк А.М., вчитель-логопед Міхнян С.В.

Результати атестації

 Відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, з метою підвищення професійної майстерності педагогів та стимулювання їх творчої активності, у  2016-2017  навчальному році було атестовано 10 педагогів.

Хід атестації педагогічних кадрів у навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо педагогам, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій. 

За результатами атестації рішенням атестаційної комісії  атестовано 10 педагогів. Чевелюк Г.О., вихователю підтверджено кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», Коробчук С.В., вихователю,  Міхнян С.В., вчителю-логопеду, Галах Т.В., практичному психологу, Берниковій Т.Є., вихователю, присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», Сороченко О.М., вихователю присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», Пігольчук І.С., вихователю, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», Демченко С.А., Бесараб Р.В., вихователям підтверджено 11 тарифний розряд, Рудюк А.М., музичному керівнику підтверджено 9 тарифний розряд.

Участь педагогів у міських формах методичної роботи

Протягом навчального року педагоги закладу взяли участь у міських формах методичної роботи.

Згідно плану роботи на базі  дошкільного закладу проведено 4 міські методичні об’єднання :

вихователів груп середнього дошкільного віку , вчителів-логопедів, практичних психологів та інструкторів з фізичної культури. 

Коробчук С.В. , вихователь середнього дошкільного віку №1, провела інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку  "У пошуках сторінок книги", на якому діти показали високий рівень знань із  мовленнєвого розвитку.

Вчитель-логопед Міхнян С.В. провела логопедичну розвагу «В гостях у казки», під час якої діти виконували різні завдання та вправи на дихання, диференціацію шиплячих, свистячих, сонорних звуків, демонструючи свої уміння використовувати у мовленні виправлені звуки.

Галах Т.В., практичний психолог , провела психолого-педагогічний тренінг з батьками на тему «Сучасні проблеми спілкування між дітьми та батьками», використовуючи різні психотехніки та відеосюжети з їхніми дітьми, присутні мали змогу усвідомити та створити власні правила ефективного спілкування зі своєю дитиною.

Шумбарська Д.П. , інструктор з фізичної культури провела акцентоване заняття за методикою В.Єфименка з використанням елементів горизонтального балету «Весна-весняночка» з дітьми старшого дошкільного віку, під час якого демонстрували свої вміння гнучкості та пластичності.

Самоосвітня діяльність педагогів

Ініціативу, творчість, тягу до новаторства педагоги реалізували у своїх творчих роботах які були представлені на міській віртуальній  виставці педагогічних ідей та  інновацій:

Бесараб Р.В., Демченко С.А., вихователі – І місце із посібником «Малі помічники. Виховання культурно-гігієнічних умінь та навичок самообслуговування» у номінації «Майстри педагогічної справи»;

Сороченко О.М., вихователь – І місце у номінації «Мовленнєва скарбничка» із посібником «Застосування коректурних таблиць в інтелектуальному розвитку дітей дошкільного віку»;

Коробчук С.В., вихователь – І місце у номінації «Інноваційна скарбничка» із посібником «Весела ейдетика»;

Берникова Т.Є., вихователь – ІІ місце у номінації «Педагогічна лабораторія» із посібником «Формування словесної творчості через художньо-мовленнєву діяльність дітей старшого дошкільного віку».

Міхнян С.В, вчитель-логопед . – ІІІ місце «Логопедичний масаж» в номінації «Мовленнєва скарбничка»;

Рудюк А.М., музичний керівник – І місце у номінації «Музична скарбничка» із посібником «Прийшло свято в дитсадок».

Слід зазначити, що посібники Бесараб Р.В., Демченко С.А., Сороченко О.М.,Коробчук  С.В., вихователів та Рудюк А.М., музичного керівника були представлені на обласну віртуальну виставку педагогічних ідей та інновацій.

Заслуговує на увагу участь педагогів закладу у Всеукраїнських конкурсах: Чевелюк Г.О., вихователь посіла ІІ місце у Всеукраїнському огляді досвіду роботи на обласному етапі та отримала грамоту від ХОІППО, листи подяки отримали  Шумбарська Д.П., інструктор з фізичної культури, Галах Т.В., практичний психолог, Олесюк Н.В., вихователь за участь у Всеукраїнському конкурсі для педагогів «Сталий розвиток – наш вибір». Практичний психолог Галах Т.В. приймала участь у методичному обʼєднанні вихователів  груп раннього віку та продемонструвала майстер-клас за методикою М.Монтессорі, в обласній конференції та семінарі, була учасником Всеукраїнського психологічного форуму у м.Шепетівка. Також слід відмітити педагогів Галах Т.В., Шумбарську Д.П., Олесюк Н.В., що отримали дипломи І та ІІ ступенів від ХОІППО за перемогу та участь в обласній віртуальній виставці педагогічних ідей.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 «Пролісок» у 2016 році брав участь у міському конкурсі флеш-мобів до Дня незалежності України та став його переможцем. У жовтні 2016 року на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 «Пролісок» проходила конференція з нагоди Всеукраїнського Дня довкілля, де глядачі мали можливість переглянути ще раз флеш-моб переможців.

В наступному році плануємо продовжувати  методичну та роз’яснювальну робота  з педагогами  щодо інноваційного розвитку, використання сучасних засобів розвитку, навчання та виховання, в тому числі використання можливостей інноваційного простору, які надає мережа інтернет та підвищення ролі вихователя в організації діяльності дітей, залучати батьківську громаду дошкільного закладу до плідної співпраці.

Методична робота

Аналіз виконання річного плану роботи днз №9 у 2016-2017 н.р.

Для вирішення завдань, спрямованих  на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів,  в дошкільному закладі були проведені масові (педради, педагогічні читання, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи, а саме:

ü     Педагогічні ради «Завдання педагогічного колективу на 2016-2017 н.р.», під час якої обговорили підсумки роботи ДНЗ влітку з урахуванням серпневої конференції, план на 2016-2017 н.р. та нормативно-методичне забезпечення.  На виконання пріоритетного завдання патріотичного виховання проведена педагогічна рада «Система роботи з дітьми дошкільного віку щодо формування у них основ патріотичного виховання», під час якої обговорювали систему роботи ДНЗ№9 з патріотичного виховання. Також було проведено педагогічну раду на тему «Пріоритетний напрямок роботи – аспект безпеки життєдіяльності», на якій розповідали про організацію роботи з обжд у днз та провели відкритий мікрофон «Щоб не трапилось біди». Згідно річного плану проведено педагогічні ради «Атестація педагогічних працівників» та «Про підсумки роботи ДНЗ №9 за 2016-2017 н.р.»;

ü     Проведено семінар-практикум «Моніторинг якості освіти: кваліметрична модель експертної оцінки», під час якого педагоги мали можливість зрозуміти суть моніторингу за кваліметричною моделлю, ознайомитися із правилами заповнення протоколів та повправлятися в опитуванні.

ü     на виконання завдання  роботи патріотичного виховання на засадах української етнопедагогіки, як складової виховання дітей дошкільного віку було проведено семінар-практикум «Використання українського народного фольклору як засобу патріотичного виховання в процесі музичної діяльності», під час якого педагоги переглянули практичний показ заняття музичного керівника Рудюк А.М. «Колискова для ляльки»;

ü     на виконання завдання щодо формування здоровʼязбережувальної компетентності дітей через формування доступних знань про здоровий спосіб життя та безпеку життєдіяльності проведено семінар – практикум «Теоретичні, методичні засади навчально-виховної роботи з дитиною щодо питань безпеки життєдіяльності», під час якого вкотре порушувалося питання організації роботи з безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку у днз. Педагогами були представлені ігри та посібники з безпеки життєдіяльності;

ü     практичний психолог Галах Т.В. проводила обстеження педагогів на вигорання, обстеження педагогів методом тестування «Схильність до розвитку стресу», в результаті якого виявлено, що на початку року педагоги були більш схильні до стресу (25%) ніж в кінці (15%);

 під час нет-воркінгу з педагогами «Запобігаємо вербальному насильству», педагоги в ігровій формі виконували різні вправи та завдання, щоб виявити чи є дана проблема у сімї;

ü     психолого- педагогічний тренінг "Попередження насильства, жорстокості у сімʼї та дитячому колективі», під час якого розглядали різні проблемні ситуації та шукали спільне вирішення даної проблеми;

ü     семінар-тренінг «Розвиток психологічних ресурсів сучасного педагога»;

ü     Бризюк Л.В., вихователь, провела з педагогами  засідання «Школи безпеки», де вихователі мали змогу розширити та удосконалити знання щодо основних показників фізичного, психічного, духовного, соціального здоров’я;

ü     проведено три тематичні педагогічні години:

« Сучасний погляд на патріотичне виховання дошкільників»;

« Народна педагогіка – золотий фонд сучасного педагога»;

«Інтелектуальний розвиток старших дошкільників у формуванні елементарних математичних уявлень»;

ü проводила свої засідання і Школа педагогічного мінімуму для помічників вихователя, темою засідань яких було: «Посадова інструкція помічника вихователя та усвідомлення працівниками своєї ролі в організації навчально-виховного процесу під час режимних моментів», «Естетика харчування дітей та виховання культурно-гігієнічних навичок», «Секрети співпраці помічника вихователя з вихователем дитячого садка»;

ü педагогічний ринг «Основні складові трудової діяльності дошкільників»;

ü дебати «Традиційні методи чи інноваційні технології – успішний комунікативний розвиток дітей дошкільного віку»;

ü проводилося 5 занять у Школі компʼютерної грамотності, під час яких педагоги вдосконалювали свої навички роботи з програмами Power Point та  MS Word;

ü впродовж року працювала творча група педагогів «Інноватор» на чолі Лишень Л.І., вихователя, яка працювала над впровадженням інноваційних технологій у дошкільному закладі.

Протягом 2016-2017 н.р. проводилося вивчення стану організації життєдіяльності дітей:

-  Вибірковий контроль за організацією співпраці практичного психолога та педагогів у групах раннього віку в період адаптації, під час якого було організовано тісну співпрацю практичного психолога Галах Т.В. та вихователів груп раннього віку Я-2, Я-4 Чевелюк Г.О., Бесараб Р.В. та Демченко С.А., результатом якої адаптація легкого та середнього ступеня.   

-  Тематичного вивчення «Методи та прийоми соціального та правового виховання в ДНЗ» у групі старшого дошкільного віку С-5 (вихователі Душнюк О.М., Моцюк Т.С.) та С-10 (вихователі Сороченко О.М., Берникова Т.Є.), під час якого виявлено, що відсутня індивідуальна робота з правового виховання.

-  Комплексне вивчення стану організації освітньо-виховної роботи в групі №8 молодшого дошкільного віку (Пігольчук І.С., Кобець Ю.В.), під час якого виявлено, що не приділяється належна увага роботі з батьками.

-  Вибірковий контроль з формування логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логіко-математичні операції на заняттях з логіко-математичного розвитку у групах старшого дошкільного віку С-5 (вихователі Душнюк О.М., Моцюк Т.С.) та С-10 (вихователі Сороченко О.М., Берникова Т.Є.), групах середнього дошкільного віку С-1 (вихователі Коробчук С.В., Лівшун Н.А.), С-7 (вихователі Войчук Т.Б., Подзерук Л.І.) та С-9 (вихователі Бризюк Л.В., Лівшун Н.А.), під час якої виявилося, що відсутня система індивідуальної роботи з дітьми з логіко-математичного розвитку та незначна увага приділяється економічному вихованню.

-  Тематичне вивчення стану мовленнєвої компетентності дітей середнього дошкільного віку (групи №1, №7, №9), під час якого в повній мірі вихователі завдяки інноваційним технологіям «ейдетики», «складання описових розповідей за серією картин» та ін. приділяють належну увагу розвитку мовлення та мовленнєвої компетентності.

-  Вибірковий контроль «Організація життєдіяльності дітей з урахуванням вивчення правил дорожнього руху та пожежної безпеки» в групах молодшого дошкільного віку С-3 (вихователі Кравченко Н.О., Лишень Л.І.), С-8 (вихователі Пігольчук І.С., Надахівська Г.В.), під час якого використовуючи різні форми роботи педагоги в повній мірі дбають про безпеку дітей, пригадуючи правила.   

Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок: 52% - оптимальний, 40 % - достатній та 8 % - критичний. Це свідчить про те, що потрібно і надалі удосконалювати роботу педагогічного колективу.

Зміст методичної роботи в закладі визначався відповідно до нормативно-правових актів, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів щодо організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід. Протягом навчального року адміністрація закладу спрямовувала зусилля педагогів на реалізацію особистісно орієнтованого підходу до дітей, розвиток творчих здібностей вихованців, впровадження сучасних технологій та методик, створення здоров’язбережувального простору.

Впровадження ППД та інновацій

Протягом 2016-2017 навчального року у дошкільному закладі завершилося вивчення досвіду роботи Хрустінського В.В., музичного керівника «Морально-духовне виховання дітей дошкільного віку засобами музики» і завершено вивчення  досвіду роботи вихователя Бризюк Л.В., «Виховуємо в дітях доброту».

 Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно – педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Педагоги днз №9 в своїй роботі використовували інноваційні  педагогічні технології, зокрема:

-            Складання розповідей за серіями сюжетних картин на основі літературних творів за Н.Гавриш – вихователі Берникова Т.Є., Сороченко О.М., ;

-            Казкотерапія -  вихователь Войчук Т.Б.;

-            Педагогіка М.Монтессорі («Будинок вільної дитини»)  -  практичний психолог Галах Т.В.;

-            Кольоротерапія – вихователі Бесараб Р.В. , Демченко С.А.;

-            Логіка світу – вихователі Моцюк Т.С., Душнюк О.М.;

-            Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям Т.Ткаченко-вихователі Кравченко Н.О., Лишень Л.І.;

-            Ейдетика – вихователь Коробчук С.В.;

-            Вокалотерапія – вчитель-логопед Міхнян С.В.;

-            Теорія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера.ТРВЗ  - вихователі  Демянчук О.В. Пігольчук І.С.;

-            Особистісний розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв  - музичні керівники Рудюк А.М. Хрустінський В.В.;

-            Складання розповідей за опорними картками-схемами  - вихователі Лівшун Н.А., Бризюк Л. В.;

-            Спадщина С.Русової «Український дитячий садок»  - вихователь Чевелюк Г.О.;

-            Степ-аеробіка – інструктор з фізичної культури Шумбарська Д.П.

З метою повноцінного фізичного розвитку дітей дошкільний навчальний заклад забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, занять з фізичної культури, з плавання та організацію рухової активності дошкільників. Активну роботу в цьому напрямку проводить інструктор з фізичної культури Шумбарська Д.П., інструктори з фізкультури Ткачук С.А., Юхимець І.І. Інструктором з фізкультури було проведено ряд фізкультурних розваг та свят, зокрема: «Малі олімпійські ігри», «Козацьки вправи», «Знаки дорожні завжди пам'ятай», «Веселі старти», «Зимонька», родинне свято «Щаслива родина».

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Чітко розподілені обов’язки між завідувачем, лікарем, старшими медичними сестрами, вихователем-методистом щодо контролю за фізичним розвитком дітей. 

На достатньому рівні проводиться робота з  організації художньо-естетичного розвитку дошкільників. Рудюк А.М, Хрустінський В.В., Шевченко Ю.Ю., музичні керівники, систематично проводять з дітьми заняття з музичного виховання відповідно до розкладу занять. Слід відмітити, що  музичні керівники постійно проводяться лялькові вистави, свята, розваги із залученням батьків на різні тематики. На високому рівні пройшло свято «Святий Миколай».

Якість освітньо-виховного процесу

Стан розвивального середовища

Створенню сприятливих умов для розвитку дитини  сприяло впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичним підписним виданням, сучасним дидактичним матеріалом. 

Метою роботи колективу  дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати  мети, правильно будувати своє життя. 

Практичним кроком у розв’язанні завдань річного плану стало поповнення ігрових зон груп новими дидактичними посібниками. В групових  приміщеннях дошкільного закладу створено оптимальні умови для пізнання дитиною навколишнього світу, розвитку емоційної сфери та комфортного перебування у соціумі однолітків та дорослих. Велику увагу приділено удосконаленню предметно-розвивального середовища. Завдяки тісній співпраці педагогів та батьків, групи поповнено іграшками, розвивальними іграми, демонстраційними та роздатковими матеріалами, художньою та методичною літературою. Слід відзначити поповнення предметно-розвивального середовища в групах раннього віку  Я-4 (вихователі Чевелюк Г.О., Бесараб Р.В.), Я-2 (вихователі Демченко С.А., Бесараб Р.В.)  та в групі середнього дошкільного віку С-1 (вихователі Коробчук С.В., Лівшун Н.А.) обладнанням для організації сюжетно-рольових ігор, кабінету практичного психолога, вчителя-логопеда та фізкультурний зал. Також завдяки коштам із загального фонду (місцевого бюджету) на кожну групу був придбаний дидактичний матеріал (настільні театри, дидактичні ігри, конструктори, пазли, посібники, роздатковий матеріал) на загальну суму 14 935, 98 грн.

  Планування та організація освітньо-виховного процесу відповідно до вимог Програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» здійснюється тематично. Педагоги щомісяця до 31 числа складають перспективні плани та подають на затвердження завідувачу ДНЗ. Відповідно до тематичних планів здійснюється календарне планування.

Результативність роботи з дітьми за лініями розвитку

Аналіз рівня обізнаності дітей молодшого та середнього дошкільного віку проводився відповідно до вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» за картками компетентності, а кваліметричною моделлю проводився моніторинг знань дітей старшого дошкільного віку. Можемо спостерігати, що кількість дітей молодшого дошкільного віку (з 3-4 років) наприкінці навчального року (порівняно з вереснем) показники за фізичною, соціально-моральною, пізнавальною, мовленнєвою художньо-естетичною, креативною лінією розвитку підвищилися показники високого рівня на 46%; у групі середнього дошкільного віку (з 4-5 років) -  на                                        

56 % за загальними показниками. За результатами обстеження, у групах старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю, то спостерігаємо, що при першому оцінюванні - високого рівня 22%, достатнього – 56%, середнього 15%, низького – 5%, не обстежено – 2%.

Проаналізувавши І та ІІ оцінювання слід відмітити, що дітей з вищим рівнем стало більше на 21% більше, а з достатнім рівнем розвитку зменшилося на 37%.

 На реалізацію завдань фізичного розвитку дітей дошкільного віку  проводилося обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, з допомогою якого вдалося продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних  рухів дошкільників. 

Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей молодшого дошкільного віку  (3-4 р.)

Обстежено 31 дошкільник

 

 

Аналіз результатів обстеження засвідчує, що дошкільники молодшого дошкільного віку добре володіють основними рухами. Найбільша кількість дітей показала високий рівень під час бігу та 0% дітей показали результат нижче норми. Нажаль, зафіксовано 23 % нижче норми показники метання.

Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей середнього дошкільного віку (4-5 р.)

 

 

Найкращий результат зафіксовано в бігові.

Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей старшого дошкільного віку (5-6 р.)

Обстежено 30 дошкільників

 

 

У дітей старшого дошкільного віку виявлено більш рівномірне відсоткове співвідношення показників бігу на швидкість та стрибків з місця.

Готовність дітей до школи

Групова психодіагностична робота була проведена із дітьми старшого дошкільного віку за такими методиками: «Орієнтовний тест шкільної зрілості Керна Йєрасика», «Тест розвитку візуально-моторної інтеграції» (ВМІ), тест «Намалюй людину» (ДАТ)Психодіагностична робота  з дітьми була проведена з групами:

· раннього та молодшого дошкільного віку  для вивчення процесу адаптації до умов днз та  обстеження психічного розвитку за методикою Маннової - Томової;

· середнього та старшого  дошкільного віку для вивчення рівня тривожності та агресивності у дітей за  тестом тривожності ( Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен ) та за  анкетою визначення рівня агресивності Лаврентьєва Г.П., Титаренко Т.М.

· старшого дошкільного віку  для вивчення інтелектуального розвитку   та обдарованості за методикою «Картка обдарованості» Хаана і Каффа.

Інтелектуальна готовність дитини до школи визначалась  у трьох напрямках: загальна обізнаність із зовнішнім світом; рівень розвитку пізнавальної діяльності (увага, пам'ять, мислення, мовлення); володіння деякими навчальними навичками (здійснення  звукового аналізу слова, володіння поняттями звук, буква, слово, речення, лічба, підготовленість руки до письма). Старші дошкільники знають і вміють розповідати про себе, свою родину, країну, своє місто, свій дитячий садок. Мають високий рівень знань про навколишній світ і природу  - 42% дітей, достатній рівень – 51%, середній рівень - 7%.

Психологом дошкільного закладу проведено обстеження загально пізнавальних умінь та навичок дітей у трьох групах, де виховуються старші дошкільники. Результати свідчать про те, що вищий рівень мають 75 % вихованців, 22,5 % – достатній, 2,5% - низький.

Значна увага приділяється формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Організовуючи різні форми роботи, вихователі створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Поряд з цим слід констатувати, що діти зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів-порівнянь, вживанні складно-підрядних речень, складанні описових розповідей та з власного досвіду, виразному читанні віршів.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

Робота з обдарованими дітьми

Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного навчального закладу, яка проводиться у ІІ половину дня.

Протягом 2016-2017 н.р. в ДНЗ №9 функціонували гуртки:

«Мистецтво перетворення» (художньо-естетичний розвиток)  - керівник Коробчук С.В., вихователь;

«Степ-клуб» - (фізкультурний ) – керівник Шумбарська Д.П, інструктор з фізкультури.;

«Школа шляхетності» (морально-етичний) – керівник  Демянчук О.М., вихователь;

«Юні актори» -(художньо-естетичний)  - керівники Хрустінський В.В., Рудюк А.М, музичні керівники.

З жовтня місяця розпочав роботу гурток англійської мови (додаткові платні послуги). Гурток відвідували 42 дитини , 2 групи молодшого дошкільного віку, 2 групи середнього дошкільного віку, та 1 група старшого дошкільного віку. Кобець  Юлія Василівна працювала за авторською програмою “We  love English”. У групі молодшого та середнього дошкільного віку було проведено 40 занять, в старшому 50 занять на теми: «Знайомство», «Сім’я», «Іграшки», «Природа», «Тварини та птахи», «Кольори», «Частини тіла».

Введення платних послуг дозволило, по-перше, отримати інші види доходів, окрім бюджетних асигнувань, по-друге, підвищило рівень задоволення соціально-економічних потреб населення.

З березня 2017 року у дошкільному закладі розпочав свою роботу сімейний центр «Зростаймо разом», який відвідували  12 дітей та їх батьки, що з нового навчального року будуть ходити у групи раннього віку,  для того, щоб підготувати діток та їх батьків до легкої адаптації дітей до дошкільного закладу. Центр працював за авторською програмою «Мама поруч». Було проведено ряд спільних занять батьків та дітей з різними педагогами: музичними керівниками, інструктором з фізкультури, практичним психологом, вчителем-логопедом, вихователями.

Наступність у роботі зі школою

Уже протягом кількох років дошкільний заклад співпрацює із школою ЗОШ І-ІІІ ст. №4 , плануємо спільні заходи щодо організаційно-педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в школі з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку.

Батьки майбутніх першокласників цього року мали можливість познайомитись з вчителями початкової школи, відвідавши перші уроки для майбутніх школярів, а вихованці груп старшого дошкільного віку під час екскурсій відвідували ЗОШ №4.

В закладі функціонує консультативний пункт для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ «Дошколярик». Протягом навчального року на консультативний пункт батьки не зверталися. Педагогічний колектив продовжував проводити роз’яснювальну роботу серед батьків, громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах.

Систематично педагоги проводять роботу з батьками вихованців: батьківські збори щоквартально, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи, надаються індивідуальні консультації для батьків, завідувача, вихователя-методиста, практичного психолога, вчителя-логопеда, музичних керівників, вихователя зображувальної  діяльності, інструкторів з фізичної культури, лікаря педіатра та старших медичних сестер, проходять цікаві свята та розваги, тощо.

Робота вчителя-логопеда

 В ДНЗ (ясла-садок) №9 «Пролісок» створено умови для  навчання  дітей, що мають мовленнєві порушення. Логопедичний пункт удошкільному навчальному закладі відвідувало 36 дітей:

-          середній дошкільний вік – 1 дитина;

-          старший дошкільний вік – 32 дитини;

-          молодший шкільний вік – 3 дитини.

 У квітні 2017 року було здійснено вибіркове вивчення організації корекційної роботи вчителем-логопедом Міхнян С.В. В результаті вивчення було виявлено ряд недоліків: відсутня чітка система взаємодії вчителя-логопеда із педагогами за програмно-методичним комплексом Ю.В.Рібцун; педагог допускає мовні помилки під час спілкування з дітьми; календарний план не пристосований до конкретної групи, не вносяться корективи та доповнення. Заключним етапом було проведення розваги «Подорож країною звуків». Тому у наступному році продовжимо приділяти більш ретельну увагу корекції мовлення дітей та тісній співпраці з педагогами.

 Робота практичного психолога

Практичний психолог, Галах Т.В. допомагає вирішити питання психологічного комфорту дітей в ДНЗ. Проводить тренінги та психогімнастику для зняття  чи значного зменшення нервово-емоційного напруження у дітей та членів колективу. Успішно використовує музикотерапію, казкотерапію, арттерапію, «етюди душі», «екран настрою», тощо.

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим, необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

Робота з батьками та громадськістю

У роботі з батьками використовували різні форми роботи, що сприяли зближенню педагога та батьків, допомагали наблизити сім᾽ю до дитсадка та визначити оптимальні шляхи виховного впливу на дитину. Щоб урізноманітнити батьківську конференцію та звіт керівника, запрошували до безпосередньої участі батьків, наприклад, на тематичній конференції «Поєднання зусиль дошкільного закладу та сім᾽ї у формуванні здорового способу життя дитини», батьки усіх груп мали змогу показати свої таланти. Був організований та проведений майстер-клас із мамою вихованця Шомко Оленою «Новорічна іграшка», під час якого педагоги знайомилися із технікою роботи власноруч.

Протягом року проводилися благодійні акції «Подарунок пораненому бійцю», «Подаруй тепло сироті», «Малюнок бійцю» та ін.

Також у 2016-2017 н.р. долучали до співпраці і громадськість. У місцевій газеті «Нетішинський вісник» та місцевому каналі СКТБ Лотел висвітлювалася освітньо-виховна робота з дітьми, педагогами та батьками: спортивне свято «Щаслива родина», «День дошкілля», відкриття сімейного центру «Зростаймо разом», та ін.

Соціальний захист

ДНЗ №9 є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах: Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законі України «Про охорону дитинства».  Для ведення цієї роботи у закладі призначений громадський інспектор з охорони дитинства Галах Т.В., який щорічно звітує про свою діяльність.

У поточному році здійснювалась робота щодо інклюзивної освіти, якою керує практичний психолог. Вона має на меті включення дітей-інвалідів, та дітей з особливими потребами у навчально-виховний процес. У ДНЗ виховується 2 дитини - інваліди.

За результатами спостережень, бесід з батьками, обстежень житлово-побутових умов було виявлено соціально захищених 47 сімей.

Медико-профілактична робота, її результативність

Здійснювалась відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконувались всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз. Особлива увага приділялась організації гігієнічного навчання працівників закладу та веденню санітарно – просвітницької діяльності серед батьків, що дало можливість значно підвищити рівень обізнаності серед вищезазначених категорій осіб.

Протягом року саме турбота про здо­ров'я наших вихованців була і лишається одним із пріоритетів роботи дошкільного навчального закладу, тому передусім перед вихователями постав­лено завдання вибору найбільш оптимальних засобів виховання і навчання дітей  з метою покращення їх фізичного розвитку та стану здоров'я.

У 2016-2017 навчальному році під постійним контролем було питання відвідування дітьми дошкільного навчального закладу та виявлення причин невідвідування дітьми. По рейтингових показниках ми займаємо  не кращу позицію  серед дошкільних закладів в цьому напрямку.

Аналізуючи захворюванність дітей по групах, можна відмітити, найвищий відсоток захворюваності залишається у групах раннього віку, а найнижчим у 1 класі. Ведучим захворювання в закладі залишається ГРВІ , що становить 87,8% від загальної кількості захворювань.       

Антропометричні виміри здійснюються в садових групах ДНЗ  - щоквартально, в групах раннього віку  - щомісячно. Під час літнього оздоровчого періоду антропометрію кожної дитини  проводять щомісячно. Двічі на рік (вересень, лютий) проводиться оцінка фізичного розвитку дітей, фізична підготовленість. Один раз на місяць оглядають всіх дітей на наявність педикульозу, корости, грибкових та інших захворювань шкіри.

     Педагогічний колектив вважає необхідним  використовувати інноваційні технології щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників. В  закладі створені умови з метою доцільного використання рухового простору та режимного часу у забезпечені потреб дитини в моторній діяльності організації рухової активності. Діяльність педагогів закладу у сфері фізичного виховання спрямована на зміцнення здоров’я, повноцінний фізичний розвиток, підвищення рівня сформованості у дітей рухових навичок  та вмінь, розвиток фізичних якостей.

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 138-158 уд/хв.

Варто зазначити, що адміністрацією закладу  розроблені циклограми контролю  за фізичним розвитком дітей, які дають змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників. 

В дошкільному закладі видано накази про проведення медико-педагогічного контролю та розподіл дітей на групи здоров’я. В річному плані роботи передбачені форми роботи з даного питання. Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять ведуться щомісячно.   

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу завжди залишається актуальною. Протягом 2016-2017 н.р. у дошкільному навчальному закладі проводилося ряд заходів: засідання Школи безпеки з педагогами (керівник Бризюк Л.В., вихователь), тижні безпеки (двічі на рік). Під час тижнів безпеки було проведено інструктором з фізичної культури Шумбарською Д.П. спортивні розваги «Знаки дорожні завжди пам’ятай», «Юні пожежники» та музичні розваги «Пригоди колобка», «Школа лісових звірів».

 Слід зазначити, що протягом 2016-2017 н.р. не зафіксовано жодного випадку травматизму.

Харчування вихованців у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Бугайцевою Л.О., сестрою з дієтичного харчування медичною  складалися  перспективне десятиденне меню  та технологічні картки, які  затверджуються керівником закладу та погоджувалися  Держспоживслужбою в Славутському районі.

Продукти харчування, що постачаються в дошкільний навчальний заклад,  мали сертифікати якості та відповідності. Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам.

Проаналізувавши виконання норм, за 2015 рік та 2016 рік можемо спостерігати, що протягом року середньомісячне виконання норм несуттєво підвищилось.

Причина не виконання  норм  харчування протягом року - різке подорожчання продуктів, сезонна недостача   крупів, фруктів, зниження їх якості.

Матеріально-технічна база закладу та її зміни впродовж року

          Впродовж 2016-2017 н.р. покращено матеріально-технічну базу закладу. Облаштування  приміщень закладу відповідає санітарним, функціональним  і естетичним вимогам. 

Проводилися косметичні ремонти кабінетів практичного психолога, методичного, бухгалтерії, діловода, завідувача господарства, медичного, музичної та фізкультурної зали,                                                         

   груп №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Проведено заміну  кухонних та настінних змішувачів  у групах № 1,2,3,4.5,6,7,8.9,10; замінено  дитячі унітазі з бачками у групі №1,2,10; замінено шарові крани у всіх групах, змішувачі кухонні та настінні. Придбано світильники та лампи Т8 для заміни в групах, коридорах, фізкультурній та музичній залі. Проведено ремонтно - опоряджувальні роботи на території закладу та ігрових - майданчиках  (скошено траву, підстрижені кущі, пофарбовано малі  архітектурні  форми, відремонтовано  пісочниці).

На кошти виділені із місцевого бюджету придбано: дитячі меблі групи №7, №10, меблі офісні у кабінет вихователя-методиста та практичного психолога, наматрацники у групи Я-2, Я-3, С-4, костюми для персоналу кухні.

Ремонтно – опоряджувальні роботи здійснювались силами обслуговуючого персоналу, педагогічних працівників та батьків. Всі  роботи для забезпечення належного рівня підготовки закладу до нового 2017-2018 н.р. проведено   за бюджетні  кошти.

Імідж

Імідж ДНЗ створювався впродовж багатьох років силами всього колективу. За час плідної діяльності у дошкільному навчальному закладі створено свій стиль, традиції, про що свідчить тісний взаємозв’язок з батьківською громадськістю, підвищений попит на послуги дошкільного закладу. Педагоги дошкільного закладу підтримують тісний зв’язок з іншими соціокультурними об’єктами міста:

Неодноразово інформація про заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу висвітлювалися вихователем-методистом та батьками на сторінках газети «Нетішинський вісник»: №35 від 2 вересня 2016 року «Символ щастя – щира посмішка дитини», №38 від 23 вересня 2016 року «Чоловіки у довкіллі зав виграшки дають раду дітям», №46 від 18 листопада 2016 року «Формуємо здоровий спосіб життя дитини», №9 від 3 березня 2017 року «Сучасні проблеми у спілкуванні батьків з дітьми», №13 від 31 березня 2017 року «Проліску - 25». Постійно відбувається інформування батьків та громадськості через мережу інтернет, на сайті дошкільного закладу, соціальних мережах, персональному блозі завідувача, вихователя-методиста, практичного психолога та вчителя-логопеда.

Підсумки роботи за літній оздоровчий період

Літо є найсприятливішим періодом для зміцнення здоров’я, загартування та всебічного розвитку дітей. Від того, наскільки змістовно та правильно буде організоване дитяче буття у цей період, залежатиме успішність та ефективність відпочинку маленьких вихованців. Саме тому, у літні місяці наш дошкільний заклад ставить перед собою важливу мету – створити умови для забезпечення оздоровлення, збереження життя дітей та подальшого формування їхньої життєвої компетентності. З огляду на це всі працівники дошкільного закладу спрямовують зусилля на розв’язання важливих завдань. Тому в дошкільному закладі були проведені оздоровчі заходи, які полягали у забезпеченні посиленого харчування, проведенні розваг та занять на свіжому повітрі, загартуванні.

В літній оздоровчий період було оздоровлено 40 дошкільників.

Організаційно-педагогічна робота проводилась згідно розкладу занять орієнтовного тематичного планування. Було збільшено кількість екскурсій в природу.

У серпні 2017 року дошкільний навчальний заклад прийняв участь у міському конкурсі флеш-мобів присвячених до Дня незалежності України «Хай у серці кожної дитини живе любов до України».

Протягом літнього оздоровчого періоду було ряд вивчень ходу і стану літнього оздоровчого періоду, організації життєдіяльності дітей: - тематичне вивчення стану організації екскурсій в природу у середніх та старших групах;

-          вибірковий контроль стану організації оздоровчо-профілактичної роботи в групах дошкільного віку;

-          вибірковий контроль дотримання безпеки життєдіяльності вихованців під час прогулянок.

Також в літній період значна увага приділялася вивчення організації харчування, зокрема виконанню норм другого сніданку. Проаналізувавши виконання норм другого сніданку, можемо спостерігати, що до кінця літнього оздоровчого періоду знизився показник виконання норм соку, проте збільшився показник виконання норм свіжих фруктів, що свідчить про те, що діти в достатній мірі отримували необхідні вітаміни.

 Медичними працівниками були надані консультації, поради педагогам, батькам, також проведено навчання педагогічного та обслуговуючого персоналу на випадок раптових захворювань, травмувань, отруєнь, перегріванню на сонці, укусів комах чи тварин. Проведено просвітницьку роботу серед батьків вихованців. Злагоджена робота педагогічного, медичного та обслуговуючого персоналу дошкільного навчального закладу забезпечили чіткий ритм оздоровчої кампанії та повноцінний літній відпочинок дітей.

Підсумки роботи ДНЗ (ясел-садка) №9 «Пролісок» за рік

Підсумки роботи ДНЗ №9 «Пролісок» за  2016-2017 навчальний рік  показали, що проведені методичні, освітньо-виховні, фізкультурно-оздоровчі заходи позитивно вплинули на результат роботи з працівниками, дітьми  та батьками.  План роботи за 2016-2017 навчальний рік виконано. Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як  задовільною.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: оновлення розвивального середовища в групах, невирішене питання заміни вікон та дверей, меблів, лінолеуму , облаштування тіньових навісів на ігрових майданчиках,  заміни комп’ютерної техніки.

Визначення завдань на новий навчальний рік

Керуючись документами, що регламентують діяльність ДНЗ (Закони України “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про попередження насильства в сім’ї”, Конвенція ООН “Про права дитини”), зазначимо: провідним завданням сучасної системи освіти є виховання дитини в дусі відповідного ставлення до власного здоров’я, безпеки життя, здоров’я оточуючих як найвищої індивідуальності та суспільної цінності.

Охорона життя дитини є пріоритетним завданням системи дошкільної освіти, реалізація якого сприяє збереженню та зміцненню здоров’я малюків, дає поштовх до його формування та відновлення. Саме у цьому віці у дитини формуються основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки.

Отже, освітній процес у ДНЗ повинен бути зорієнтований на формування безпечної поведінки дошкільнят у дозвіллі, серед людей, предметів природи, що на сучасному етапі є дуже актуальним.

Тому, колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 «Пролісок» визначив за необхідне продовжити роботу над формуванням здоров᾽язбережувальної компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання на основі спільних зусиль з батьками вихованців.

Також слід зазначити, що після анкетування педагогів та вибіркового контролю з логіко-математичного розвитку дітей, результати обстеження за картками компетентності (молодший та середній дошкільний вік) та кваліметричною моделлю (старший дошкільний вік) свідчать про те, що протягом року не приділялася належна увага економічному вихованню дітей. Тому колектив вирішив розпочати роботу над економічним грамотністю дітей дошкільного віку через організовану  ігрову діяльність.

Згідно листа МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Щодо організації освітньої  роботи  в дошкільних навчальних закладах  у 2017/2018 навчальному році» та інструктивно-методичних рекомендацій ХІППО «Про організацію освітньо-виховної роботи у дошкільних закладах на 2017-2018 н.р.», педагоги завершують роботу над патріотичним вихованням на засадах української етнопедагогіки, як складової виховання дітей дошкільного віку та розпочинають роботу над питанням наступності, взаємодії в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на без кризовий розвиток дітей у новій для них соціальній ситуації – шкільному навчанні.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2016-2017 н.р., Програму розвитку ДНЗ №9 на 2011-2017 роки, підсумки результатів карток компетентності, враховуючи досягнення і перспективи розвитку ДНЗ, актуальність, педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю визначає такі пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

Ø     Розпочати роботу з формування економічної грамотності дошкільників через організовану ігрову діяльність;

Ø     Розпочати роботу з наступності, взаємодії в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей у новій для них соціальній ситуації – шкільному навчанні.

Ø     Продовжити роботу з патріотичного виховання на засадах української етнопедагогіки, як складової виховання дітей дошкільного віку;

Ø     Продовжити роботу щодо формування здоров’язбережувальної компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання на основі спільних зусиль з батьками вихованців.